tel/fax: +385 1 48 393 16;+385 1 48 393 19;
house.gifHrelićka 16, 10 020 Zagreb
email.gifEmail: markom@marko-m.hr
usluge:
Usluge:
grafičko oblikovanje,
grafička priprema,
offset tisak, tampon tisak, foliotisak (zlatotisak),
sitotisak
štancanje, slijepi tisak
usluge rezanja i biganja zund 1600
izrada uzoraka
izrada id kartica

usluge1          usluge2           usluge3
2007 - Marko.M - sva prava pridržana